017-411-611 • 066-411-611 •

Usluge

Laboratorija Human

U sastavu naše poliklinike se nalazi i laboratorija poliklinike Human iz Niša.

Poliklinika Human se bavi ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, mikrobiologije, hematologije i patohistologije u skladu sa najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima korisnika. Ustanova zadovoljava zahteve kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, ljudstva, potrošnog materijala, reagenasa i uslova rada bazirajući se na principima dobre laboratorijske prakse.

Poliklinika Human pokriva sve oblasti savremene medicine i omogućava da pacijent u najkraćem roku dobije rezultate neophodnih analiza za postavljanje dijagnoze, praćenja toka bolesti i procenu efikasnosti primenjene terapije.

Usluge i vreme izveštavanja

Ispitivani parametar

Dan kada se radi

Rezultat

Biohemijske analize

svakog dana

posle 17h

Hematološke analize

svakog dana

posle 17h

Double i Triple test

svakog dana

3 dana

Hormoni

svakog dana

2 dana

Tumor markeri

svakog dana

2 dana

Virusi

svakog dana

1-3 dana

Autoimune analize

svakog dana

2 dana

Mikrobiološke analize

svakog dana

1-4 dan


Pozovite nas na 017-411-611 ili 066-411-611

Zakažite pregled!

Poliklinika Magnet MD Vranje je zdravstvena ustanova koja je posvećena lecenju pacijenata i to kako odraslih tako i dece. Pružanjem brze i kvalitetne medicinske dijagnostike pacijentima se omogućuje da u najkraćem roku dobijaju najkvalitetniju dijagnostiku i terapiju različitih oboljenja i povreda.
Address :
Kralja Stefana Prvovenčanog 49,
Vranje,
17500
Srbija.
Tel : 017-411-611
Mob : 066-411-611
Email : poliklinika@magnetvranje.com