017-411-611 • 066-411-611 •

Magnetna Rezonanca

Definicija

Snimanje magnetnom rezonancom (skr. MRI) je tehnika koja koristi magnetno polje i radio talase u cilju dobijanja detaljnih i jasnih slika organa i tkiva vašeg tela.

Aparati za snimanje magnetnom rezonancom su uglavnom veliki magneti cevastog oblika. Dok ležite u aparatu za magnetnu rezonancu, magnetno polje privermeno “stavlja u liniju” molekule vode vašeg tela. Radio talasi koji se emituju prema telu uzrokuju da se molekuli koji su “u liniji” odazovu slabim signalima koje je moguće registrovati i pretvoriti u sliku preseka određenog dela tela. Kombinacijom i spajanjem više dobijenih slika preseka dobijamo trodimenzionalnu sliku koja se može posmatrati iz više različitih uglova.

Zašto je lekaru neophodna slika sa magnetne rezonance?

Dobijanje slike magnetnom rezonancom je neinvazivan način pregleda organa, tkiva, kostiju i zglobova. Magnetna rezonanca daje jasnu sliku visoke rezolucije koja pomaže u dijagnostici različitih zdravstvenih promenećaja i omogućava praćenje i postavljanje dijagnoze oboljenja.

MRI mozga i kičmene moždine

Najbolji način za pregled i utvrđivanje stanja mozda i kičmene moždine ja dobijanje njihove slike magnetnom rezonancom. Slika je od velike pomoći u dijagnostici: tumora, razvojnih anomalija, aneurizmi, moždanih udara, oboljenja pituitarne žlezde, multiple skleroze, praćenju demencije ili povreda kičmene moždine. Funkcionalna MRI (skr. fMRI) se koristi za lokalizaciju zona za govor i pokret u mozgu kod pacijenata kod kojih se razmatra hirurška intervencija.

MRI kostiju i zglobova

Može poslužiti za procenu: bolesti zglobova kao sto je atritis, abnormalnosti zglobova uzrokovane povredom, poremećaji diskusa kičmenog stuba i infekcije kostiju.

MRI dojki

Koristi se kao dopunska metoda za utvrđivanje karcinoma dojke, pogotovo kod žena sa čvrstim i gustim tkivom dojki ili onih koje su pod visokim rizikom.

MRI srca i krvnih sudova

Pomoću slike srca i krvnih sudova dobijene snimanjem na MRI mogu se utvrditi: veličina i debljina zidova srčanih komora, stepen oštećenja srca nakon srčanog udara ili usled oboljenja srca, nagomilani plakovi u krvnim sudovima, strukturalni poremećaji aorte kao što je disekcija ili aneurizma.

MRI drugih unutrašnjih organa

Koristi se za utvrđivanje prisustva tumora ili drugih anomalija u plućima, jetri, bubrezima, slezini, pankreasu, materici, jajnicima, prostati i testisima.

Rizici

U tehnici dobijanja slike magnetnom rezonancom se ne koristi (X) rendgensko zračenje. Pregled je u potpunosti bezbedan. Nekad je, radi bolje slike, neophodno u venu ubrizgati kontrastno sredstvo. U tom slučaju veoma retko, može doći do alergijske reakcije u vidu svraba i crvenila kože. Informišite lekara o alergijama ukoliko ih imate.

Kako se pripremiti za pregled?

Pre pregleda treba jesti normalno i nastaviti sa uzimanjem propisanih lekova, sem u koliko nije drugačije naznačeno. Tehničar će od vas tražiti da pre ulaska u sobu sa aparatom uklonite nakit, šnale, naočare, perike, veštačke vilice, slušne aparate i grudnjake sa žičanim okvirom. Prisustvo metala u telu predstavlja opasnost po vašu bezbednost. VEOMA JE VAŽNO pre pregleda vašem lekaru, radiologu ili tehničaru reći o prisustvu metalnih objekata ili fragmenata u telu. VAŠA JE ODGOVORNOST DA DATE PRAVU INFORMACIJU KAKO BI SE IZBEGAO POTENCIJALNO SMRTONOSNI ISHOD.

Rećićete ukoliko imate neku od sledećih stavki: veštački kuk, veštačke srčane valvue, implantibilni srčani defibrilator, pejsmejker, metalne klipseve koji sprečavaju krvarenje iz aneurizmi, implante u uhu, metke, šrapnele ili kakve druge metalne objekte u telu. Tekođe treba reći ukoliko mislite da ste trudni, jer efekti magnetnog polja na fetus nisu dovoljno istraženi. U tom slučaju doktor će predložiti alternativnu metodu snimanja ili odložiti MRI pregled nakon trudnoće. Takođe je važno pre pregleda MRI sa lekarom ili tehničarom razgovarati o problemima vezanim za jetru ili bubrege, jer poremećaji ovih organa mogu ograničiti primenu kontrastnih sredstava koja se ubrizgavaju u telo, a neophodna su za snimanje.

Šta možete očekivati prilikom pregleda?

Aparat za MRI izgleda kao tunel koji je na oba kraja otvoren. Leći ćete na pokretni sto koji vas uvodi u otvor kratkog tunela. Tehničar prati dešavanje iz susedne sobe. Sa tehničarom možete komunicirati preko mikrofona.

Aparat za MRI stvara jako magnetno polje oko vašeg tela i istovremeno prema telu usmerava radio talase. Procedura je bezbolna. Magnetno polje se ne možete osetiti, a takođe nema ni delova aparata koji se oko vas pokreću.

U toku MRI pregleda unutrašnji delovi aparata proizvode zvuke koji vam mogu zasmetati. Možete pitati tehničara da vam da slušalice i da pusti muziku. Ukoliko imate strah ili nelagodu od zatvorenog prostora molimo vas da o tome obavestite vašeg lekara ili tehničara pre pregleda. U tom slučaju mogu vam se, pre ispitivanja dati sedativi.

MRI pregled moze trajati i do sat vremena. U toku ispitivanja morate ležati mirno jer svaki pokret može “zamutiti” sliku. U nekim slučajevima je neophodno da primite kontrastno sredstvo u venu, koja će pojačati sliku određenih tkiva ili krvnih sudova.

U toku funkcionalnog MRI (fMRI) ispitivanja tehničar moze od vas tražiti izvršavanje jednostavnih naloga kao sto je pomoranje ili tapkanje prstiju i odgovor na kratka pitanja. Ovo pomaže u tačnom određivanju zona u mozgu koje kontrolišu ove akcije.

Šta možete očekivati nakon pregleda?

U koliko niste uzeli sedative pre pregleda, možete nastaviti sa regularnim aktivnostima odmah nakon izlaska. Dojilje u koliko im je dat kontrast ne treba da doje sledećih 36 do 48 sati. Veoma retko primena kontrasta može dovesti do pojave crvenila ili svraba kože.

Radiolog (lekar specijalizovan da čita MRI slike i snimke) će analizirati snimke, napisati izveštaj i proslediti vašem izabranom lekaru. Sa izabranim lakarom će te u koliko nalaz postoji, dalje razgovarati o koracima koje je neophodno preduzeti u cilju daljeg lečenja.O mogućnosti pregleda magnetnom rezonancom možete se konsultovati sa vašim izabranim lekarom.


Pozovite nas na 017-411-611 ili 066-411-611

Zakažite pregled!

Poliklinika Magnet MD Vranje je zdravstvena ustanova koja je posvećena lecenju pacijenata i to kako odraslih tako i dece. Pružanjem brze i kvalitetne medicinske dijagnostike pacijentima se omogućuje da u najkraćem roku dobijaju najkvalitetniju dijagnostiku i terapiju različitih oboljenja i povreda.
Address :
Kralja Stefana Prvovenčanog 49,
Vranje,
17500
Srbija.
Tel : 017-411-611
Mob : 066-411-611
Email : poliklinika@magnetvranje.com